Vznik DM HALO 415

Pod názvem DM HALO 415 již 28 let funguje sdružení přátel hudebního stylu DEPECHE MODE.

Počátek tohoto sdružení je s ohledem k minulosti nutno datovat do léta 1991, kdy se na zdech našeho okresního městečka  Rychnov nad Kněžnou objevovaly nápisy DEPECHE MODE a název alba VIOLATOR, tyto nápisy byly dílem polských DM fans, nicméně nám vnukli, že nás pár oddaných DM fanoušků bychom mohli založit nějaký DM fanklub.

A tak se také stalo, po letech nám zkrátka nestačilo vnímat hudbu pouze z magnetofonového pásku, ale nějakým způsobem se aktivně zapojit do DM propagace. Začali jsme společně s výborným kamarádem sbírat adresy dalších DM fans a na základě jejich počtu jsme vyrobili první číslo našeho pak již dlouholetého informátoru SACRED – podle písně z alba DM MUSIC FOR THE MASSES v českém překladu název písně POSVÁTNÝ – neboť věnovat se rozšiřování DM lásky nám přišlo jako posvátné poslání.

SACRED byl rozeslán na sehnané adresy a v prvním čísle jsme představovali své myšlenky a koncepci našeho nově založeného sdružení. Obdrželi jsem kupodivu několik chvalných stanovisek na naše DM počínání a díky SACREDU jsme se také seznámili s amatérskou syntezátorovou kapelou VIVA LEE, která prožívala těžké období svých začátků právě v Rychnově nad Kněžnou.

Po společných setkáních věnovaných rozebírání jak DM hudby tak textů se začala rodit myšlenka na velký DM sraz. Již ve druhém čísle SACREDU jsme oznamovali velkou DM party pod názvem SACRED GARDEN – POSVÁTNÁ ZAHRADA. Ten slavný den byl stanoven na 25.2.1992 v Sokolovně v Rychnově nad Kněžnou. Ke spolupráci na této akci byla pozvána v té době velmi populární formace diskžokejů pod názvem DJ TEAM.

Pozvánky na tuto akci byly rozeslány do celé tehdejší Československé republiky. Na akci byla zapůjčena poměrně kvalitní a výkonná aparatura z Kostelce nad Orlicí a k tomu velice pěkné světelné efekty z Pardubic. CD, které jsme tehdy neměli byli zapůjčeny v Hradci Králové.

Samotná akce proběhla s velkým nadšením nás samotných a zejména DM fans z celého Československa. K našemu milému překvapení přejeli i fanoušci z Polska. Na akci se dostavili a prezentovali jí také osoby z řad místních novinářů a potěšila nás také návštěva z tehdejší Československé televize z pořadu BAGO v TV byl pak na 2. programu krátký šot z naší akce. Této akce se zúčastnilo celkem 248 skvělých DM fans a vystoupila také kapela VIVA LEE se svým programem.

Po velké akci bylo velké nadšení a chuť k další DM práci. S nepsaným šéfem VIVA LE jsme se dohodli oslovit v té době velice populární místní R-Klub mládeže ve Zbuzanech a požádat o možnost konání pravidelných menších DM srazů. Ochotně a vřele jsme byli pracovnicemi klubu přijati a dohodli jsme se na malé akci pod názvem NO DISCO (opět jak jinak než podle písně DM). Akce proběhla v červenci a byla poměrně úspěšná a tak se do konce srpna konaly ještě další dva srazy DM tentokráte už pod názvem GET THE BALANCE RIGHT- UDRŽET ROVNOVÁHU – (tento název pak malým akcím v R-Klubu ve Zbuzanech vévodil až do ukončení činnosti klubu z důvodu majetkových třenic mezi Rychnovem nad Kněžnou a Hradcem Králové). Opět podle písně DM. Po prázninách byli dva další srazy v říjnu, s průměrnou návštěvou 35 fans jak z okresu Rychnov nad Kněžnou tak z Hradce Králové a Pardubic.

Akce také dostaly nápad v podobě odehrávané hitparády pod názvem NEW DRESS – NOVÉ ŠATY, opět podle písně DEPECHE MODE. Systém hitparády byl takový, že při vstupu na naši akci dostali návštěvníci jak informátor SACRED zdarma tak také lísteček do hitparády. A dle vlastního výběru oblíbených skladeb nejen DM ,ale převážně v tzv. Novoromantickém stylu bylo možno na lísteček zapsat své tři nejoblíbenější sklaby přičemž ta první dostala tři body, druhá dva body a třetí jeden bod a pak se do určitého času museli lístečky odevzdat, aby byla vytvořena hitparáda a dle sečtených hlasů od místa deset po místo první odehrána.

Časopis SACRED měl za sebou opět několik vydaných vesměs celkem pozitivně přijatých čísel a z důvodu obsazených sobot v R-klubu ve Zbuzanech na měšíce listopad a prosinec jsme se rozhodli uskutečnit opět velký DM sraz. Na akci jsme se pečlivě po předchozích pozitivních zkušenostech připravovali již od počátku září a termín byl stanoven na 14.11.1992 nyní v Národním domě v Rychnově nad Kněžnou. Akci jsme dali název dle hitparády NEW DRESS – NOVÉ ŠATY.

Akce se opět uskutečnila podporována DJ-TEAMEM amatérskou kapelou VIVA LEE. Akce se zůčastnilo 280 fans opět z celého tehdejšího Českoslovenka, pár fans bylo z Polska a také překvapivě z Maďarska. Vše proběhlo v přátelském duchu, jedinou poskvrnou bylo odcizení všech CD i těch zapůjčených od známých. Když probíhalo ukončení akce a úklid, tak jak se říká v nestřeženém okamžiku nám byly CD odcizeny. K milému překvapení se po několika měsících podařilo CD vypátrat Policií ČR v Rychnově nad Kněžnou a všechna CD mi byla vrácena.

Další malá akce do R-klubu ve Zbuzanech byla stanovena a domluvena na 27.2.1993. Tentokráte po domluvě s kamarádem a tzv. manažerem kapely HRABĚ X, která jisté období fungovala jako předkapela Oceánu. Od nejmenovaného tzv. manažera byla příslibena také hojná účast fanoušků z Ostravy, kde kapela měla své zázemí. Bylo nutné, aby skutečně oni fans přijeli neboť, velice rádi jsme u nás uvítali kapelu Hrabě X, ale v našich končinách byla poměrně neznámá. Fans z Ostravy se vinou onoho manažera nedostavili a tak našich cca 35 věrných fans si vychutnalo nejdříve DM party a později koncert Hrabě X sami. No a my jsme kapele zaplatily cestovní náklady ze svého!

Rok 1993 přinesl nové album Depeche Mode pod názvem SONGS OF FAITH AND DEVOTION – PÍSNĚ O VÍŘE A ODDANOSTI. Také v duchu tohoto alba proběhli akce konané v roce 1993. Akce měli stále průměrný počet návštěvníků 35.

Před závěrem roku byla opět stanovena velká DM akce na 2.října 1993 tentokráte pod názvem opět z alba DM PIMPF. Akce se konala tentokráte jako první akce v sokolovně v Rychnově nad Kněžnou. Za mixážní pult se opět poslavili DJ-team a jako live zahráli BRIDGEHOUSE z Nového Města nad Metují. Akce se zúčastnilo 184 fans zejména z východních čech, Slovenska a Polska.

Další malá akce byla stanovena na 11.prosinec 1993, opět jak jinde než v R-klubu ve Zbuzanech. Akce se zúčastnilo 25 opět nadšených fans, čemuž jsme byli jen a jen rádi. Bohužel jak již bylo uvedno výše, třenice okolo vlastnictví klubu ukončili k našemu smutku k 31.prosinci 1993 činnost klubu.

Rok 1994 přinesl podstatně méně akcí a vydaných čísel informátoru SACRED, hlavně také z důvodu ukončení činnosti R-klubu ve Zbuzanech. Na spolupráci a možnosti pořádání malých DM party jsme se domluvili se Sokoly a byla umožněna místnost malého sálu, který byl převážně určen na turnaje ve stolním tenisu. Bohužel však jednádí s rychnovskými sokoly byla zdlouhavá a termíny akcí se z jejich strany stále měnily tak byla spolupráce ukončena a v podstatě se konalo jen několik DM srazů v Sokolovně.

Po velice dlouhém hlédání, shánění a domluv jsme se dohodli s DOMEM DĚTÍ A MLÁDEŽE V RYCHNOVĚ NAD KNĚŽNOU o uspořádání DM srazu v jejich nádherných sklepních prostorech. Akce se konnala 10.12.1994 byl to možná trochu nešťastný termín, neboť za dalších čtrnáct dní měli být vánoce tak se sešlo pouho pouhých 7 fans, což byla nejnižší návštěva historie pořadaných akcí, ale i to se mustí nutně stát.

Rok 1995 začal nejprve návštěvou DM party v Pardubicích i za účelem reklamy na nové prostory našich srazů ve zmiňovaném DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE V RYCHNOVĚ NAD KNĚŽNOU. Další DMsraz se konnal dne 25.3.1995 ve sklepních protorech výše zmiňovaného zařízení. Na akci byli rozdávány čísla SACREDŮ včetně nejnovějších vydaných čísel a opět byla sestavena a cenami odměněna hitparáda NEW DRESS. Akce se velice vydařila, vše proběhlo v příjemné DM atmosféře s radostí nás všech.

Další možný termín naší další akce byl až v září, z důvodu přes letní období uzavření DDM – Déčka. K uskutečnění akce z důvodu porouchané aparatury nedošlo a prakticky tím skončili veškeré aktivity DM srazů pro rok 1995.

Rok 1996 byl pro naše sdružení bez možností pořádání akcí, proto naše sdružení pracovalo na teoretické bázi s vydáváním občasných SACREDŮ a občasnými schůzkami členů našeho sdružení.

Stejná situace provázela roky 1997 – 2000. Samozřejmě, že situaci sdružení DM HALO 415 ovlivnily i změny v osobních životech jednotlivých členů.

Rok 2001 přinesl nečekaně příznivou změnu. Díky iniciativě jednoho pracovníka a příznivce našeho sdružení z DDM – DÉČKA se mohl uskutečnit sraz DM. Akci jsme nazvali podle písně DM ANY SECOND NOW (DALŠÍ CHVÍLE). Akce se uskutečnila 24.2.2001. Akce a ty další následující byli pojaty zcela jinak. Akce byli pouze pro pořadatele našich bývalých akcí a pro příznivce z řad pracovních kolegů. Při prezentaci akce se rozdávala pozvánka, která sloužila zároveň jako vstupenka na akci. Přdem se také od každého pozvaného účastníka vybírala částka peněz, které měli pokrýt jak pronájem a zapůjčení aparatury tak občerstvení účastníků a ukázalo se to i na dalších akcích jako velice dobře promyšlené.

K této akci nebyl vyroben nový SACRED, ale byl v teoretické přípravě na akci další, také hitparáda NEW DRESS spala zatím spánkem z předchozího období a připravovali jsme jí na další akci. Z této akce byl pořízen také krátký videozáznam, což bylo velice milé a příjemné neboť v minulosti našich akcí nebylo možné z důvodu nedostupnosti a financí učinnit videozáznam, což je jistě velká škoda. DM party proběhla v přátelském a příjemném duchu a bylo to velice příjemné pohlazení po několika letech nečinností srazů.

Dne 14.4. 2001 se uskutečnila další DM párty, tentokráte již s obnoveným SACREDEM a hitparádou NEW DRESS. Názvev byl tentokráte jiný a dále pak na dalších následujících akcích byl vždy název akce nový a zejména podle písně DM, tentokráte: JUST CAN´ T GET ENOUGH (NEMÁM TOHO DOST). Akce se jako hosté zúčastnili také klienti z ÚSTAVU SOCIÁLNÍ PÉČE PRO MLÁDEŽ V KVASINÁCH. Z párty vznikl obsáhlý videozáznam, který mapoval jak místo kde se akce odehrává, tak volnou zábavu a soutěž se zábavným testem.

Další DM párty byla naplánována až na říjen, neboť z důvodu aktivit pracovníků DDM – DÉČKA, zejména poté na letních táborech nebylo možné jindy akci uskutečnit.

20.10. byla další DM akce. Na akci se všichni moc těšili, neboť mezi poslední a touto byla poměrně dlouhá časová prodleva. Akce a i těch dalších ostatních zúčastnili opět klienti z ÚSTAVU SOCIÁLNÍ PÉČE PRO MLÁDEŽ V KVASINÁCH. Akce byla pod názvem : SEJDEM SE ZÍTRA. Pro zábavnější atmosféru bylo možné využít elektronické šipky a billiár. V šipkách se konal dle rozlosovaných skupin malý turnaj, kde byl vítěz odměněn cenou.

Další a poslední akcí v roce 2001 byla párty dne 8.12. Byla pojmenována FREESTATE (BEZ ZÁVAZKŮ), program byl obdobný jako na předešlé akci.

 

Toto byla prozatím poslední akce, ale DMHALO415 jen s akcemi spí.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *