Leave in Silence

I´ve told myself so many times beforeŘekl jsem to už tolikrát,
But this time I think I mean it for sure,ale tentokrát to myslím vážně
We have reached a full stop,narazili jsme na tečku na konci věty
Nothing´s going to save us from the big drop.nic nás nezachrání před velkou kapkou.
Reached our natural conclusion,Dosažen náš přirozený závěr
Outlived the illusion,přežil klam
I hate being in these situations,nenávidím být v těchto situacích
That call for diplomatic relations.ustoupit od toho z diplomacie
If I only knew the answer,jestliže jen já jsem věděl odpověď nebo
Or I thought we had a chance,jsem myslel, že jsme měli šanci nebo
Or I could stop this,jsem mohl toto zastavit
I would stop this thingzastavil bych tuto věc
From spreading like a cancerz rozšíření jako rakovina.
What can I say,Co mohu říkat?
I don´t want to play any more.Nepotřebuji dále hrát
What can I say,co mohu říkat?
I´m heading for the door.Jsem přede dveřmi
I can´t stand this emotional violence.nemohu vydržet toto citové násilí
Leave in silencezanechat mlčky
Leave in silencezanechat mlčky.
We´ve been running round in circles all year,Máme stále pobíhat v kruzích
Doing this and that and getting nowhere.dělá ten i onen a nic z toho
This will be the last time,to bude naposledy
I think I said that last time.myslím, že jsem řekl naposledy.
If only had potion,Jestliže jsem si pouze loknul
Some magical lotion,nějaké magická vody
That could stop this,mohl bych tohle zastavit
I would set the wheels in motion.zastavil bych tohle.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *