My Secret Garden

My Secret Garden´s no so secret anymore!Má tajná zahrada není zatím tak tajná!
Run from the house, holding my head in my hands,Začíná u domu, vlastní moji hlavu v dlaních
Feeling dejected, feeling like a child might feel,skleslý na mysli, pocit, co dítě může cítit
It all seems so absurd,všechno se zdá tak nemožné,
That this should have occured,že by se měl vyskytnout
My very only secretmůj velmi tajný
And I had to go and leak it!musel jsem jít a uniknout tomu!
My Secret Garden´s not so secret anymore!Má tajná zahrada není zatím tak tajná!
No, my Secret Garden´s not so secret anymore!Ne, má tajná zahrada není zatím tak tajná!
Run through the fields, down to the edge of the water,Proběhnout pole dolů na okraj vody
Can´t stay long, here comes the reason why –nelze zůstat dlouho, zde je důvod proč –
She´ll catch me if she can,mě chytí, jestliže může
Take me by the hand,vezme mě za ruku
I´ll have to keep on runningbudu muset stále běžet
And I just can´t see the fun ina nemohu vidět zábavu
My Secret Garden not being secret anymore!v mé tajné zahradě, která není zatím tak tajná!
It used to be so easyBývalo to tak snadné
On days such as these she´dve dnech jako tyto
Search and search for hourshledá a hledá hodiny a hodiny
In among the flowers.mezi květinami
I loved it! – I loved her!Miloval jsem to! – Miloval jsem ji!
Play the fool, act so cruel – I loved it!Dělat blázna, jednat tak surově – Miloval jsem to!
Read her book, take a look – I loved her!Číst knihu, podívat se – Miloval jsem ji!
Play the fool, act so cruel – I loved it!Dělat blázna, jednat tak surově – Miloval jsem to!
Read her book, take a look – I loved her!Číst knihu, podívat se – Miloval jsem ji!
It all seems so absurd,Všechno se zdá tak nemožné,
That this should have occurred,že by se měl vyskytnout
My very only secretmůj velmi tajný
And I had to go and leak it!musel jsem jít a uniknout tomu!
My Secret Garden´s no so secret anymore.Má tajná zahrada není zatím tak tajná.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *