Satellite

Now hear this my friends,Teď poslouchej tyto moje přátele
I´ll never be the same againnikdy nebudu zase stejný
Going to lock myself in a cold black room,zamknu se sám v studené černé místnosti
Going to shadow myself in a veil of gloom,zastíním se závojem tmy
I will function, operate,budu působit, fungovat
I will be a satellite of hate.budu družice nenávisti.
Driving to this point by a chain of events,Dohnat tento bod souvislostí
Each one pushed me nearer the edge.každá mě strká blíže ke kraji.
Going to send my message through to you,Pošlu vám své poselství
You´ll receive the signal too.a vy přijmete můj signál také.
I will function, operate,Budu působit, fungovat
I will be a satellite of hate.budu družice nenávisti.
Higher, HigherVyšší
Disillusioned – I was disenchanted,rozčarování – byl jsem rozčarovaný
Forgot the love that had been implanted,zapomněl na lásku, že byla zasazena
Heard the lies and I felt the cold,slyšel lži a cítil jsem chlad
It broke my heart and I lost control –to zlomilo mé srdce a ztratil jsem kontrolu –
Now I´m a satellite of a free state,teď jsem družice instinktu
I´m satellite of hate.jsem družice nenávisti.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *