Shouldn´t Have Done That

Plans made in the nurseryPlány vzniklé ve školce
Can change the course of history,mohou změnit historii
Remember that!pamatuj si to!
Mummy´s annoyed, says go and play,Maminka je protivná, říká běž a hrej si
Don´t show you face.neukazuj svůj obličej.
Stay away all day,Nechoď celý den,
Shouldn´t have done that!neměl to dělat!
A small boy and his infantry,Malý chlapec a jeho pěchota,
Marching around so naturally,pochodují kolem tak přirozeně,
Shouldn´t have done that!neměl to dělat!
Grows up and goes to school,Dospívá a chodí do školy
Such a nice boy, obeys all the rules,takový pěkný chlapec, řídí se všemi pravidly
Mummy´s proud of that.maminka je na to pyšná.
Leaves school to follow his ambition,Opouští školu, jde za svou ctižádostí
Knows what he wants,ví, co chce,
To be a politician,být politikem,
Shouldn´t have done that!neměl to dělat!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *