The Sun & The Rainfall

Someone will call,Někdo zavolá,
Something will fallněco spadne
And smash on he floor.a roztříští se o zem.
Without reading the textBez přečtení textu
Know what comes next.vědět co přijde.
Seen it beforeViděl si to předtím
And it´s painful.a je to bolestné.
Things must change.Věci se musí změnit.
We must re-arrange themMusíme je znovu uspořádat
Or we´ll have to estrange themnebo je budeme muset odcizit
All that I´m sayingvšechno co říkám
A game´s not worth playinghra není o ceny
Over and over again.donekonečna.
You´re the one I like best,Ty jsi ten, kdo se mi nejvíce líbí
You retain my interest,držíš můj zájem
You´re the only one.ty jsi jediný.
If it wasn´t for you,Jestliže to nebylo kvuli tobě
Don´t know what I´d do.nevíš co bych udělal.
Unpredictable like the sunNepředvídatelný jako slunce
And the rainfall.a déšť.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *