A Photograph Of You

What good is a photograph of you?Jak dobrá je tvá fotografie?
Everytime I look at it,Vždycky když se na ní podívám
It makes me feel blue!cítím se sklíčeně!
What use is a souvenirPřipomíná mi to něco
Of something we once had,co jsme jednou měli,
When all it ever does iskdyž to všechno někdy dělá
Make me feel bad!cítím se špatně!
I wish I could tear it up,Přeji si, abych ji mohl roztrhat,
But then again I haven´t the guts!ale na to ja nemám žaludek
I wish I could throw it on the fire.Přeji si, abych ji mohl hodit do ohně.
I wish I could,Přeji si abych mohl,
But to say I would,ale řekl bych
I´d be a liar!že bych byl lhář!
What good is a colour printJak je dobrý tvůj barevný obraz
Of a little baby doll?dětské panenky?
When just one little glanceKdyž právě jeden malý záblesk je dost,
Is enough to make me feel dull!abych se cítil nesvůj!
I hoped I would misplace it,Chtěl bych ho odložit,
But then I take such good care of it.ale mám o něj takovou starost.
I wish it would disappear,přeji si ho nechat zmizet
I say I wish,říkám, přeji si,
But then I relishale naproti tomu si libuji
It being here!že je tady!
What good is a photograph of you?Jak dobrá je tvá fotografie?
Every time I look at it,Vždycky, když se na ni dívám
It makes me feel blue.cítím se sklíčeně.
Every time I look at it,Vždycky, když se na ni dívám
It makes me feel blue.cítím se sklíčeně.
Feel blue.Sklíčeně.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *