Monument

When the site was foundKdyž se vyskytlo místo
We laid the foundations down.položili jsme základy.
I didn´t take long beforeTo bylo dávno
They came back tumbling down.předtím, než se vrátili.
Don´t build at night.Nestavte v noci
You need a little light.potřebujete světlo.
How else you going to seeJak jinak uvidíte
What it is going to be like!co to je dobře?
So we picked up our toolsZvednuli jsme své nástroje
And we worked in the morning light,a pracovali za ranního svitu
With the last stone placedposlední umístěný kámen
Wasn´t it a wonderful sight,nebyl to podivuhodný pohled?
But it fell back downAle spadlo to
And scratched all around,a roztříštilo se všude kolem
Anything passesvšechno přejde
When you need glasses!vy potřebujete brýle!
My Monument – it fell down.Můj památník: spadl.
My Monument – it fell down.Můj památník: spadl.
Work all of my days for this kind of praise,Moje každodenní práce pro tento druh chvály
It fell downspadla
Work all my days – it fell down.pracovat všechny ty dny – spadl.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *